Cerekvička - Rosice

Cerekvička a Rosice jsou vesnice v kraji Vysočina.

Skrytá kategorie
Vítejte na stránkách obce Cerekvička - Rosice

Obec Cerekvička - Rosice vznikla sloučením obou obcí v roce 1990.

 

Obec Cerekvička - Rosice leží v zájmovém území krajského města Jihlava, kraj Vysočina. Rozloha správního území obce je 899 ha. Počet obyvatel 138. Směrovací pošta Stonařov, dodací pošta Brtnice, ukládací pošta Vílanec.

Více >

Obec Cerekvička - Rosice se nachází v jihovýchodní části kraje Vysočina asi 8 km jižně od Jihlavy v blízkosti obce Vílanec, od které je vzdálena cca 2 km. Asi 8 km jižně se nachází městečko Stonařov.

Správní území obce Cerekvička - Rosice sousedí na severu s k.ú. obcí Příseka a Čížov, na východě s k.ú. Vílanec, na jihovýchodě s k.ú. Beranovec, na jihu s k.ú. Suchá a Sokolíčko a na západě s k.ú. Uhřínovice.

Jihozápadním cípem správního území obce prochází silnice I. třídy I/38 vedoucí z jihu od Znojma do Jihlavy.

Z hlediska železniční odpravy jsou obyvatelé Cerekvičky - Rosic odkázáni na Jihlavu.

Velmi vysoké napětí 220 kV prochází severní částí katastru a do obce je přivedeno ze severozápadu. V severní části obce Cerekvička je umístěna trafostanice pro tuto obec, druhá trafostanice je v Rosicích při východním okraji návsi.

Plynovod je veden v západní části správního území obce přibližně podél komunikace I/38. Do obcí však zaveden není.

Podzemní telefonní kabel zasahuje na katastrální území také v jeho západní části.  

 

 

Občanské vybavení :

Obecní úřad se nachází ve středu obce Cerekvička na návsi.

Škola byla v obci otevřena v roce 1900 a v 60. letech 20. století byla zrušena a přestavěna na byty.

V obci není žádné zdravotnické zařízení.

Obchod: nejbližší možnost nákupu zboží je v Jihlavě, do Rosic jezdí jednou týdně pojízdná prodejna Jednoty.

Veřejné stravování - na okraji k.ú. Cerekvička je motorest Mlýn.

Církevní zařízení - v Rosicích na návsi je kaplička Panny Marie a za vsí při cestě do Čížova stojí Boží muka. Obec Cerekvička patří k farnosti ve Vílanci, kde je kostel sv. Jakuba. Podle něj se také drží v Cerekvičce pouť, obvykle poslední neděli v červenci. Obec Rosice patří k farnosti Jihlava. Pouť se zde drží první neděli v červenci.

Hasičská zbrojnice - v Cerekvičce se nachází v dolní části obce vedle bytového domu, v Rosicích hasičská zbrojnice není. V Rosicích je přímo na návsi požární nádrž napájená podzemními prameny.

Ubytování - možnost ubytování je v již zmiňovaném motorestu Mlýn.

(11.12.2007)