Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Místní části > Cerekvička

Cerekvička

Původní obec byla založena na obdélníkovém půdoryse s orientací osy od SZ k JV. Jedná se o typ návesní obce s původně zastavěnými delšími stranami půdorysu. Náves je v příčném profilu rovinného charakteru se středním stoupáním na jihozápad od průjezdné silnice. Původní náves byla volná a je obestavěna souvislou zástavbou obytných a hospodářských stavení převážně z 19. a 20. století.

Veškerá zástavba byla orientovaná štítem do návsi. Stavebním vývojem byly zastavěny dodatečně i prostory vně původního půdorysu, 3 objekty jsou postaveny i uprostřed původní návsi. Jedná se převážně o vývoj v 20. století. Při vjezdu do obce vlevo od silnice je bytový dům. Cca 400 m od obce byla v 50. až 60. letech 20. století vlevo od silnice do Rosic vybudována zemědělská farma. Samostatnou část obce tvoří osada několika domů při silnici I/38 při katastr. hranicích s Vílancem a bývalý mlýn na Jihlávce, dnes Motorest Mlýn. Katastrální hranice probíhá potokem Jihlávka a jmenované objekty opticky i spádem služeb se jeví, jakoby tvořily součást obce Vílanec.

Stavebně technický stav objektů a budov je v převážné míře dobrý, většina objektů je udržovaná. Některé objekty mají zachovalou původní architekturu, typickou pro zdejší původní německé osídlení. Jedná se o klasické dvojtraktové uspořádání se dvěma souběžnými trakty s průčelím do návsi, uzavřené do návsi zdí a vraty a brankou a v humnech příčnou stodolou. V jednom traktu byla obvyklá hlavní obytná část a přilehlé hospodářské prostory. Fasády jsou členěny římsami a šambránami kolem oken i barevnými kombinacemi, štíty jsou ukončeny typickými křížovými lomnicemi. Mezi půdními okny jsou velmi často umístěny výklenky se soškami světců, případně podobný reliéf nebo zdobně provedený větrací otvor.