Vítá Vás obec
Cerekvička - Rosice

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Cerekvička

Cerekvička

Původní obec byla založena na obdélníkovém půdoryse s orientací osy od SZ k JV. Jedná se o typ návesní obce s původně zastavěnými delšími stranami půdorysu. Náves je v příčném profilu rovinného charakteru se středním stoupáním na jihozápad od průjezdné silnice. Původní náves byla volná a je obestavěna souvislou zástavbou obytných a hospodářských stavení převážně z 19. a 20. století.

Veškerá zástavba byla orientovaná štítem do návsi. Stavebním vývojem byly zastavěny dodatečně i prostory vně původního půdorysu, 3 objekty jsou postaveny i uprostřed původní návsi. Jedná se převážně o vývoj v 20. století.
Při vjezdu do obce vlevo od silnice je bytový dům. Cca 400 m od obce byla v 50. až 60. letech 20. století vlevo od silnice do Rosic vybudována zemědělská farma.
Samostatnou část obce tvoří osada několika domů při silnici I/38 při katastr. hranicích s Vílancem a bývalý mlýn na Jihlávce, dnes Motorest Mlýn. Katastrální hranice probíhá potokem Jihlávka a jmenované objekty opticky i spádem služeb se jeví, jakoby tvořily součást obce Vílanec.


Stavebně technický stav objektů a budov je v převážné míře dobrý, většina objektů je udržovaná. Některé objekty mají zachovalou původní architekturu, typickou pro zdejší původní německé osídlení. Jedná se o klasické dvojtraktové uspořádání se dvěma souběžnými trakty s průčelím do návsi, uzavřené do návsi zdí a vraty a brankou a v humnech příčnou stodolou. V jednom traktu byla obvyklá hlavní obytná část a přilehlé hospodářské prostory. Fasády jsou členěny římsami a šambránami kolem oken i barevnými kombinacemi, štíty jsou ukončeny typickými křížovými lomnicemi. Mezi půdními okny jsou velmi často umístěny výklenky se soškami světců, případně podobný reliéf nebo zdobně provedený větrací otvor.

Menu

Změna velikosti písma

Diskuzní forum

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

059178