Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Místní části > Rosice

Rosice

Původní obec byla založena na obdélníkovém půdoryse s orientací osy od J k S. Jedná se o typ návesní obce s původně zastavěným obvodem po S, V a J straně půdorysu. Původní náves byla volná a je obestavěna souvislou zástavbou zemědělských a obytných a hospodářských stavení převážně z 19. a 20. století. Veškerá zástavba byla orientovaná štítem do návsi.

Stavebním vývojem byly zastavěny dodatečně i prostory vně původního půdorysu, 1 objekt je postaven i uprostřed původní návsi. Uvnitř návsi je umístěna kaplička Panny Marie a autobusová čekárna s točnou. V J části se nachází požární nádrž, napájená pramenními vývěry.

Další rozvoj obce probíhal vně návsi při cestě do Čížova a silnici do Cerekvičky. Při vjezdu do obce vlevo od silnice byla v 50. až 60. letech 20. století vybudována zemědělská farma. Při uvedené silnici vpravo před obcí je několik chat.